Moje priorytety

ODBUDOWA PAŃSTWA PRAWA

Fatalne rządy partii Jarosława Kaczyńskiego zrujnowały polską praworządność, instytucje demokratyczne i społeczeństwo obywatelskie. Nasza Ojczyzna, przedstawiana dotąd jako wzór wolności i demokracji, w szybkim tempie stacza się w kierunku autorytaryzmu. Wspólnym zadaniem wszystkich patriotów powinna być odbudowa państwa prawa i odnowa instytucji państwa.

Zamierzam wykorzystać swoje doświadczenie parlamentarne i samorządowe, by wesprzeć demokratyczne działania, przywracające w Polsce praworządność i wolności obywatelskie. Uzdrowienie naszej Ojczyzny wymaga pełnego zaangażowania ludzi doświadczonych w tworzeniu dobrego prawa. Jestem przekonany, że nie stać nas w tym zakresie na eksperymenty i już od pierwszego dnia musimy poświęcić się ciężkiej parlamentarnej pracy.

Jako Państwa reprezentant w Sejmie RP będę działał na rzecz:
- przywrócenia niezależności sądownictwa
- odbudowy trójpodziału władzy
- wolności mediów
- uczciwego dialogu społecznego
- zaangażowania obywateli w życie polityczne


ZWIĘKSZENIE ROLI SAMORZĄDÓW

Samorządy są jednym z największych dokonań wolnej Polski po 1989 roku. Pod rządami PiS ich rola i autonomia są ograniczane, a cała władza koncentruje się w rękach rządzącej partii. Chcę pomóc odwrócić ten trend, tak by o życiu na Warmii i Mazurach - w Ostródzie, Iławie, Nowym Mieście Lubawskim czy Działdowie - decydowali ich mieszkańcy.

Samorządy w Polsce muszą być lepiej finansowane, cieszyć się większą swobodą oraz podejmować decyzje dotyczące wydatków i inwestycji zgodnie z lokalnymi potrzebami. Powinny również posiadać więcej kompetencji, dających możliwość sprawniejszej odpowiedzi na problemy mieszkańców. Chcę pracować na rzecz takiej zmiany prawa, która umożliwi prawdziwą, rozsądną decentralizację Państwa.

Jako poseł będę dążył do wprowadzenia następujących rozwiązań:
- zwiększenie wpływów samorządów z podatków (PIT i VAT)
- szybkie uruchomienie Krajowego Planu Odbudowy
- zwiększenie niezależności samorządów (pozyskiwanie dofinansowań, inwestycje, edukacja)
- stworzenie warunków do integracji gmin i powiatów
- partycypacja społeczna
- poszerzenie i sprecyzowanie kompetencji

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WARMII I MAZUR

W czasie rządów PO-PSL w latach 2007 - 2015, Warmia i Mazury, podobnie jak cała Polska, wykonały cywilizacyjny skok dzięki sprawnemu wykorzystaniu funduszy europejskich. Byłem w tym czasie Waszym senatorem i w swojej pracy zajmowałem się m.in. implementacją środków unijnych. Pod rządami PiS, Polska stacza się w kierunku autorytaryzmu, przez co nie korzysta z europejskiego wsparcia. Czas to zmienić!

Nasz region, zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego, to suma wielu małych ojczyzn. Ziemia Ostródzka, Pojezierze Iławskie, Działdowszczyzna, Ziemia Lubawska, Dolina Drwęcy, Kraina Kanału Elbląskiego... Każda z nich jest wyjątkowa, ma swoje własne potrzeby, a tworzące je społeczności posiadają odrębną tożsamość lokalną. Chciałbym, żeby to One decydowały o przeznaczeniu funduszy europejskich i czerpały z nich korzyści.

Po odsunięciu od władzy PiS, będę pracował nad realizacją następujących postulatów.
- odblokowanie miliardów euro z Krajowego Planu Odbudowy
- poprawa relacji z Unią Europejską
- sprawne wykorzystanie dotacji z budżetu UE na lata 2021 - 2028
- zwiększenie roli samorządów w podziale unijnych dotacji

PRAWA KOBIET

Jestem mężem, ojcem trzech córek i dziadkiem trzech wnuczek, więc prawa kobiet leżą mi szczególnie na sercu. W czasie rządów PiS sytuacja Polek nieustannie się pogarsza - traktowane są one przedmiotowo i pozbawiane wpływu na własne życie.

Równość płci to fundament demokracji i sprawiedliwości społecznej. Prawo do godności i samostanowienia nie powinno zależeć od tego czy jest się mężczyzną czy kobietą. Wyznaję pogląd, że wolności osobiste nie mogą być obszarem, w który ingeruje państwo i jego instytucje, a prawa reprodukcyjne są kwestią intymną i każda kobieta powinna mieć prawo do podejmowania decyzji dotyczących swojego ciała i zdrowia.

Polki powinny czuć się bezpiecznie. Państwo musi zapewnić im równe prawa społeczne, polityczne i gospodarcze oraz umożliwić realizację życiowych celów, bez narzucania ideologicznych ograniczeń. Dlatego popieram i jako poseł będę dążył do realizacji następujących postulatów:
- równość na rynku pracy
- bezpłatne in-vitro
- bezpłatne badania prenatalne
- żłobek w każdej gminie
- szeroki dostęp do antykoncepcji
- prawo do przerwania ciąży do 12 tygodnia
Nasze matki, żony, córki, wnuczki - one wszystkie zasługują na równe szanse, pełne prawa i możliwość decydowania o własnym życiu.

Napisz do mnie

kontakt@gorczyca2023.pl 

Facebook